K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
BIP.gov.pl

  OŚWIADCZENIE O DOSTĘPNOŚCI

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pinb.pila.pl

  • Data ustalenia tekstu Oświadczenia: 19 maj 2005
  • Data ostatnio wprowadzonych zmian: 30 września 2020

  Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

  Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

  Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi. (Zobacz autoryzowane tłumaczenie WCAG 2.0.)

  Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel dla serwisu postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

  Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

  Twórcy, redaktorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wymagania WCAG 2.0 na poziomie AA.

  Kompatybilność

  Staramy się by serwis był w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

  Wygląd

  Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

  Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

  Odnośniki

  Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

  Obrazki

  Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

  Udogodnienia

  Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
  • przełączniki zmiany kontrastu

  Zauważone problemy

  Serwis nie jest responsywny i może być to utrudnieniem przeglądając naszą strone przez urządzenia mobilne (telefony tablety).

  • 2.4.6 Nagłówki i etykiety. Nagłówki muszą być prawidłowo zagnieżdżone. Nasza witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki. Staramy się na bieżąco kontrolować takie sytuacje, ale bardzo możliwe, że nie wychwyciliśmy wszystkich przypadków.

  • 1.1.1. Treść nietekstowa (poziom A). Niepotrzebnie powtórzona treść odnośnika w opisie alternatywnym ikony. Podobnie jak w poprzednim przypadku, źródłem usterki jest automatycznie generowany opis alternatywny. Systematycznie poprawiamy kod stosowanego oprogramowania, aby wyeliminować wszystkie takie sytuacje.

  Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

  Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych - dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

  Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników. 

  Przekaż nam swoje uwagi i oczekiwania

  Jeśli korzystanie z naszego serwisu sprawia Ci radość albo jeśli zdarzył Ci się jakiś problem z dostępnością stron, poinformuj nas o tym.
  Osobą odpowiedzialną jest  Magdalena Lewenda tel. 67 351-63-89 , adres poczty elektronicznej ;  magdalena.lewenda@pinb.pila.pl .
  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

  Dostępność architektoniczna

  Do budynku, w którym siedzibę posiada Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile prowadzi jedno wejście od ul. Śródmiejskiej 20.

  Do Inspektoratu, zlokalizowanego na 2 piętrze, prowadzą schody.

  Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, a w szczególności poruszających się na wózkach. Do wszystkich pomieszczeń PINB można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Istnieje możliwość umówienia spotkania z Klientem, w przypadku braku możliwości dostępu do pomieszczeń PINB. Inspektor  kontaktuje się wówczas z Klientem w sposób uzgodniony- na parterze budynku przy ul. Śródmiejskiej 20, lub w innym wyznaczonym, dostępnym  miejscu.  

  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak jest możliwości  skorzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza dla osób niesłyszących i głuchoniewidomych.

  Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego   

   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Adam Michalak
  Publikacja dnia: 29.03.2021
  Podpisał: Adam Michalak
  Dokument z dnia: 29.03.2021
  Dokument oglądany razy: 560
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile