K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W PILE
BIP.gov.pl

  AKTUALNOŚCI I KOMUNIKATY

  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile, działając w trybie art. 69 ust. 1 ustawy
  z dnia 7 lipca Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm. ) w  razie konieczności niezwłocznego podjęcia działań mających na celu usunięcie niebezpieczeństwa dla ludzi lub mienia, lub ingerencji lub naruszeń, o których mowa w art. 66 ust. 1a, organ nadzoru budowlanego zapewni, na koszt właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, zastosowanie niezbędnych środków zabezpieczających.”

  zwraca się do wszystkich osób zainteresowanych wykonaniem w krótkim terminie  rozbiórki nieużytkowanej, zniszczonej  hali  konstrukcji drewnianej zlokalizowanej
  a działkach o nr 5/7 i 31/10
  w Nieżychowie 89-340 Białośliwie

  Koszt robót pokryje Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile ze środków własnych, a nastęnie będzie dochodził ich od zobowiazanego.

  Obiekt  hali jest wolnostojącym, niepodpiwniczonym, parterowym, o konstrukcji drewnianej, obudowanej ścianami osłonowymi o grubości 6 cm wykonanymi z elementów ceramicznych Wewnątrz   zlokalizowano 2 rzędy po 7 słupów drewnianych  częściowo zniszczonych,  podtrzymujących częściowo zniszczoną konstrukcję drewnianą dachu. Dach dwuspadowy pokryty papą jest bardzo zniszczony, częściowo zapadnięty. Posadzka betonowa, zdylatowana. Brak instalacji. Brak stolarki okiennej i drzwiowej. Wymiary obiektu w rzucie ca: 25 m x 40,0 m. Wysokość w kalenicy : ca 6,5 m.

  Zakres robot do wykonania:

  Bezpieczna rozbiórka halido poziomu posadzkitj. tzw“położenie obiektu” , z częściowym uporządkowaniemterenu do stanu nie zagrażającego bezpieczeństwu,zzabezpieczeniem odpadu papowego ( zafoliowanie na paletach lub inne, zgodne z przepisami ochrony środowiska)

  Ofertę  pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem “ rozbiórka hali” zawierającą  cenę brutto  i termin wykonania zlecenia   proszę  przesłać  na adres Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile ul. Śródmiejska 20/2  64-920 Piła  lub złożyć w skrzynce pocztowej nr 1 lub 2 w budynku w Pile ul. Śródmiejska 20/2  do dnia 19.08.2020r. Rozpatrzenie ofert i wybór najkorzystniejszej oferty nastapi w dniu 20.08.2020r. o godz. 14. Kryterium wyboru jest cena i termin realizacji zlecenia.

  Wszelkie dodatkowe informacje dostępne są w siedzibie PINB  tel. 67-351-63-89

  pobierz  


  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile przypomina właścicielom, zarządcom i  użytkownikom  obiektów budowlanych o konieczności podjęcia działań przygotowujących budynki  do użytkowania  w okresie zimowym.

  Proszę o skierowanie szczególnej uwagi na sprawdzenie urządzeń grzewczych i instalacji wentylacyjnych , by wyeliminować zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla oraz o kontrolę budynków wielkopowierzchniowych w zakresie szczelności powierzchni dachowych. 


  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pile informuje, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  ostrzega, że do obrotu może być wprowadzana stal zbrojeniowa oznakowana znakiem budowlanym, produkowana poza granicami Polski, która może nie spełniać wymagań ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016r. poz. 1570), w szczególności może nie posiadać deklarowanych właściwości użytkowych. W związku z powyższym, proszę o szczególną kontrolę tego wyrobu budowlanego.

  WYNIKI KONTROLI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH WYPOSAŻONYCH W INSTALACJĘ GAZOWĄ


  PRZECZYTAJ, JAK BEZPIECZNIE UŻYTKOWAĆ BUTLE GAZOWE!


   

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Adam Michalak
  Publikacja dnia: 14.08.2020
  Podpisał: Adam Michalak
  Dokument z dnia: 14.08.2020
  Dokument oglądany razy: 2783
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pile